O Klube | ŠK Cyklo-Tour Sereď

O KlubeKlub ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ vznikol v marci roku 2002, registráciou na MV SR.

Zastrešuje všetky cyklistické aktivity od cestnej a horskej cyklistiky, aktívnu cykloturistiku až po značenie cyklotrás.

 

Začínali sme cyklosúťažami pre deti a mládež, aktívne sme zapájali do diania aj deti z Detského domova Sereď. Skúsenosti a chuť robiť cyklistiku v regióne sme pretavili do zorganizovania medzinárodných pretekov v rokoch 2004 a 2005 pre zrakovo a telesne postihnutých športovcov, v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom.


Od roku 2005 je klub správcom legalizovaných značených cyklotrás v okolí mesta Sereď o celkovej dĺžke 144 km.
Významnou cyklistickou udalosťou roka pre mesto aj celé Slovensko je „Sereďmaratón“. V roku 2009 sme zaznamenali rekordnú účasť 226 pretekárov zo Slovenska aj zo zahraničia. Naši členovia sa zúčastňujú súťaží Slovenského pohára v cestnej cyklistike, cyklomaratónov a Trnavskej cyklistickej ligy.Najväčšie úspechy klubu:

Dušan Holbík

2. miesto na pretekoch Martinský cyklomaratón
2. miesto na MSR v cestnej cyklistike Masters
Celkoví víťaz Masters A v Trnavskej cyklistickej lige

Zaujec Ivan
2. Majstr. strednej Európy v MTB, Špania dolina
1. MTB maratón Brezno
2. Celkovo, Slov. pohár v cyklokrose
1. Cestný maratón "Jarná klasika" Poprad
2. MTB maratón "karpatský vlk"

Tomáš Masaryk
V roku 2005 držiteľ ocenenia "Športovec roka" mesta Sereď
V kategórii Junior množstvo umiestnení do 3.miesta.v súťažiach MTB

Samuel Zemko
V r. 2008 víťaz trnavského kraja v cestnej cyklistike, kategória junior
Umiestnenia do 10.miesta pre Juraja Doku, Masters A

Martin Baláž
6. miesto na MSR v dlhom triatlone- „Železný muž“


Pre širokú verejnosť, ale hlavne pre rodiny s deťmi pripravujeme každoročne, v spolupráci s Odborom školstva a kultúry mládeže pri MsÚ Sereď cykloturistické podujatie „Cyklománia pre všetkých“. Najmenšie deti absolvujú rôzne súťaže, na záver čaká všetkých občerstvenie, tombola a muzička od DJ.

Hlavným cieľom klubu je rozširovanie členskej základne o mládežnícke kategórie a rozvoj cyklistického športu v regióne. Najväčšou ambíciou však nesporne je dostať Cyklomaratón v Seredi na úroveň významných medzinárodných podujatí v cestnej cyklistike. V súčasnosti naša členská základňa pozostáva z 21 členov.

 

Každý záujemca o tento šport je u nás vítaný!